ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی و فنی

بررسی مشکلات فنی

 فروش و مالی

بررسی مشکلات مالی و خرید

 دامنه و نام سایت

ثبت، تمدید و پیگیری درخواست های دامنه

 نصب و راه اندازی

کانفیگ و پیکره بندی سرویس

 امنیت و شبکه

مشکلات و درخواست های شبکه و امنیت

 کنترل کیفیت

واحد پیشنهادت و شکایات

 مالکیت سرویس و پنل کاربری

اطلاعات پنل کاربری و تغییرات مالکیت سرویس