هاست پرستاشاپ ایران - پلن PSN01
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست پرستاشاپ ایران - پلن PSN02
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست پرستاشاپ ایران - پلن PSN03
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست پرستاشاپ ایران - پلن PSN04
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست پرستاشاپ ایران - پلن PSN05
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد