هاست نیترو پرستاشاپ ایران - پلن PSNB
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ ایران - پلن PSN01
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ ایران - پلن PSN02
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ ایران - پلن PSN03
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ ایران - پلن PSN04
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ ایران - پلن PSN05
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست پرستاشاپ اقتصادی ایران - پلن PSNE1
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • 1 عدد دیتابیس
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited
هاست پرستاشاپ اقتصادی ایران - پلن PSNE2
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 3GB
 • 2 عدد دیتابیس
 • 4 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited
هاست پرستاشاپ اقتصادی ایران - پلن PSNE3

افزایش فضا امکان پذیر نمی‌باشد

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 6GB
 • 3 عدد دیتابیس
 • 6 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited