سرور مجازی اروپا - Anti DDOS

سرور Eu-Anti-DDos پلن 1
  • فضای هارد سرور 50G SSD
  • ترافیک Unlimited
  • RAM 6G
  • Cpu 4Core
  • کانفیگ اختصاصی AntiDDos دارد
سرور Eu-Anti-DDos پلن 2
  • فضای هارد سرور 100G SSD
  • ترافیک Unlimited
  • RAM 8G
  • Cpu 6Core
  • کانفیگ اختصاصی AntiDDos دارد