لایسنس CXS


اسکنر فایل های مخرب و شل

قابل استفاده در Cpanel و Directadmin

لایسنس Directadmin

لایسنس سیستمی و غیرارجینال
ارائه لایسنس دایرکت ادمین در کمتر از 24 ساعت
امکان نصب بروی سرور مجازی و اختصاصی

لایسنس Cpanel - سرور مجازی

لایسنس سیستمی و غیرارجینال
ارائه لایسنس سی پنل در کمتر از 24 ساعت
امکان نصب بروی سرور مجازی
نصب رایگان

لایسنس Cpanel - سرور اختصاصی

لایسنس سیستمی و غیرارجینال
ارائه لایسنس سی پنل در کمتر از 24 ساعت
امکان نصب بروی سرور اختصاصی
نصب رایگان

لایسنس وب سرور Litespeed

لایسنس سیستمی و غیرارجینال
وب سرور لایت اسپید Litespeed 2Core
ارائه لایسنس در کمتر از 24 ساعت
امکان نصب بروی سرور مجازی و اختصاصی

لایسنس Plesk Web Admin (Dedicate)

لایسنس سیستمی و غیرارجینال
ارائه لایسنس در کمتر از 24 ساعت
امکان نصب بروی سرور مجازی و اختصاصی
امکان ایجاد حداکثر 10 اکانت

لایسنس Plesk Web Admin (VPS)

لایسنس سیستمی و غیرارجینال
ارائه لایسنس در کمتر از 24 ساعت
امکان نصب بروی سرور مجازی و اختصاصی
امکان ایجاد حداکثر 10 اکانت

لایسنس CloudLinux

لایسنس سیستمی و غیرارجینال
ارائه لایسنس در کمتر از 24 ساعت
امکان نصب بروی cPanel و Directadmin
نصب رایگان