سرور اختصاصی - EX41-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
A partire da 6,996,600 ریال Mensile
14,172,600 Costo di installazione
Ordina subito
سرور اختصاصی - EX40-Hybrid
 • Core i7-4770 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
10,402,180 ریال Mensile
10,402,180 Costo di installazione
Ordina subito
سرور اختصاصی - EX41S
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
A partire da 6,996,600 ریال Mensile
14,172,600 Costo di installazione
Ordina subito
سرور اختصاصی - EX51-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
A partire da 8,790,600 ریال Mensile
17,760,600 Costo di installazione
Ordina subito
سرور اختصاصی - PX61-NVME
 • Xeon E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
A partire da 10,584,600 ریال Mensile
21,348,600 Costo di installazione
Ordina subito