سرور اختصاصی - EX43-NVME
 • Intel Core i5-12500 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x 512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی - PX62-NVME
 • Core i7-4770 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی - EX100-NVME
 • Intel Core i9-12900K CPU
 • 128 GB Ram
 • 2x 2TB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی - AX51-NVME
 • Xeon E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 27,670,000 ریال ماهانه
27,670,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - AX41-NVMe
 • Ryzen 5 3600 Hexa-Core CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه