سرور اختصاصی - EX42-NVME
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 16,170,000 ریال ماهانه
16,170,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - EX52-NVME
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 24,090,000 ریال ماهانه
24,090,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - PX62-NVME
 • Core i7-4770 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
32,340,000 ریال ماهانه
32,340,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - EX62-NVME
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 28,050,000 ریال ماهانه
28,050,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - AX51-NVME
 • Xeon E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 24,090,000 ریال ماهانه
24,090,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید