سرور اختصاصی - EX42-NVME
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 15,408,670 ریال ماهانه
15,408,670 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - EX52-NVME
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 23,310,550 ریال ماهانه
23,310,550 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - PX62-NVME
 • Core i7-4770 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
31,212,430 ریال ماهانه
31,212,430 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - EX62-NVME
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 27,261,490 ریال ماهانه
27,261,490 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - AX51-NVME
 • Xeon E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از 23,310,550 ریال ماهانه
23,310,550 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید