سرور اختصاصی - (SYS-LE-2)

Intel Xeon D-1521
32GB
SoftRAID 2x480GB SSD
قبل از ثبت سفارش جهت موجود بودن سرور با ما تماس بگیرید

سرور اختصاصی - (E3-SSD-1-32)

Intel Xeon E3-1245v2
32GB
SoftRAID 2x480GB SSD
قبل از ثبت سفارش جهت موجود بودن سرور با ما تماس بگیرید

سرور اختصاصی فرانسه SYS-LE-4

Intel Xeon E3-1245v5
32GB RAM
2x450 GB NVMe
قبل از ثبت سفارش جهت موجود بودن سرور با ما تماس بگیرید

سرور اختصاصی فرانسه XEON-NVME-2-64

Intel Xeon D-1540
64GB RAM
2x450 GB NVMe
قبل از ثبت سفارش جهت موجود بودن سرور با ما تماس بگیرید

سرور اختصاصی - (E3-SSD-2-32)

Intel Xeon E3-1231v3
32GB
SoftRAID 2x480GB SSD
قبل از ثبت سفارش جهت موجود بودن سرور با ما تماس بگیرید

سرور اختصاصی - (E5-SSD-1-64)

Intel Xeon E5-1630v3
64GB RAM
2 x 480GB SSD
قبل از ثبت سفارش جهت موجود بودن سرور با ما تماس بگیرید