سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU1

این سرویس مناسب میزبانی سایت و خدمات هاستینگ نمیباشد
این سرور برای سیستم عامل ویندوز مناسب نبوده و امکان نصب ندارد.

 • 1GB RAM
 • 15G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU2
 • 2GB RAM
 • 25G SSD Disk
 • Unlimted Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU3

مناسب برای سرویس هاستینگ

 • 3GB RAM
 • 35G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU4
 • 4GB RAM
 • 50G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU5
 • 6GB RAM
 • 70G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر