سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU1

این سرویس مناسب میزبانی سایت و خدمات هاستینگ نمیباشد
این سرور برای سیستم عامل ویندوز مناسب نبوده و امکان نصب ندارد.

 • 2GB RAM
 • 20G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
شروع از 1,990,000 ریال ماهانه
600,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU2
 • 3GB RAM
 • 25G SSD Disk
 • Unlimted Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
شروع از 2,650,000 ریال ماهانه
600,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU3

مناسب برای سرویس هاستینگ

 • 4GB RAM
 • 35G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
شروع از 3,550,000 ریال ماهانه
600,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU4
 • 5GB RAM
 • 50G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
شروع از 4,090,000 ریال ماهانه
600,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی اروپا SSD - مجازی اروپا پلن EU5
 • 6GB RAM
 • 70G SSD Disk
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Hetzner دیتاسنتر
شروع از 4,990,000 ریال ماهانه
600,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید