سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR1

این سرور برای سیستم عامل ویندوز مناسب نبوده و امکان نصب ندارد.

 • 1GB RAM
 • 20G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 2,150,000 ریال ماهانه
600,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR2
 • 2GB RAM
 • 25G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 2,920,000 ریال ماهانه
600,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR3
 • 3GB RAM
 • 35G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 3,870,000 ریال ماهانه
600,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR4
 • 4GB RAM
 • 50G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 4,620,000 ریال ماهانه
600,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR5
 • 6GB RAM
 • 70G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 5,640,000 ریال ماهانه
600,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید