سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR1

این سرور برای سیستم عامل ویندوز مناسب نبوده و امکان نصب ندارد.

 • 1GB RAM
 • 20G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 1,790,000 ریال ماهانه
500,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR2
 • 2GB RAM
 • 25G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 2,430,000 ریال ماهانه
500,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR3
 • 3GB RAM
 • 35G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 3,220,000 ریال ماهانه
500,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR4
 • 4GB RAM
 • 50G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 3,850,000 ریال ماهانه
500,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی ايران SSD - مجازی ایران پلن IR5
 • 6GB RAM
 • 70G SSD HDD
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • پارس آنلاین دیتاسنتر ایران
شروع از 4,700,000 ریال ماهانه
500,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید