امنیت و بهینه سازی سرور

Anti Hack - Website

1- آپدیت کلیه ماژول های مورد نیاز
2- بررسی امنیت وب سرور (Apache - IIS)
3- بررسی امنیت اسکریپت کد (PHP - ASP)
4- بررسی مخاطره SQL Injection
5- بررسی مخاطره Validate Input
6- بررسی مخاطره Cookie ها
7- بررسی مخاطره Obscure Header
8- بررسی مخاطره unencrypted traffic
9- بررسی مخاطره Authentication
10- بررسی مخاطره Cryptography
11- بررسی مشکلات DNS service
12- بررسی وجود Shell مخرب
13- راهکارهای بررسی دوره ای مخاطرات
14- راهکار اعمال محدودیت دسترسی
15- راهکار های جلوگیری از آلوده شدن سایت
16- راهکارهای افزایش سرعت سایت
17 - ارائه چک لیست امنیتی

Anti Hack - Server

1- آپدیت کلیه سرویس های مورد نیاز و کرنل سرور
2- نصب و کانفیگ FireWall
3- کانفیگ و بهینه سازی PHP , Apache, IIS
4- نصب و کانفیگ mode Security
5- گزارش وضعیت امنیت وب سایت و ارائه راهکار
6- نصب و کانفیگ آنتی روت کیت
7- بهینه سازی و ایمن سازی سرویس MySql
8- ایمن سازی دسترسی ها و پرمیژن ها
9- ایمن سازی سرویس SSH, RemoteDesktop
10- نصب اسکریپت های خودکار امنیتی
11- ایمن سازی سرویس دهنده dns
12- ایمن سازی سرویس دهنده ftp
13- ایمن سازی سرویس دهنده mail
14- حذف سرویسها غیر استفاده سرور
15- جلوگیری از بایپس وب سرور
16- کنترل اسکریپت های perl , cgi , pyhton
17 - ارائه چک لیست امنیت در کد نویسی و نحوه ارتباط با سایت