ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.co.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.com
1,086,800 ریال
1 سال
1,304,160 ریال
1 سال
1,304,160 ریال
1 سال
.net
1,733,160 ریال
1 سال
1,733,160 ریال
1 سال
1,733,160 ریال
1 سال
.org
1,716,000 ریال
1 سال
1,716,000 ریال
1 سال
1,716,000 ریال
1 سال
.co
1,681,680 ریال
1 سال
3,208,920 ریال
1 سال
3,208,920 ریال
1 سال
.info
343,200 ریال
1 سال
1,836,120 ریال
1 سال
1,836,120 ریال
1 سال
.biz
1,647,360 ریال
1 سال
1,647,360 ریال
1 سال
1,647,360 ریال
1 سال
.tv
3,963,960 ریال
1 سال
3,963,960 ریال
1 سال
3,963,960 ریال
1 سال
.pro
1,870,440 ریال
1 سال
1,870,440 ریال
1 سال
1,870,440 ریال
1 سال
.me
514,800 ریال
1 سال
1,887,600 ریال
1 سال
1,887,600 ریال
1 سال
.app
2,024,880 ریال
1 سال
2,024,880 ریال
1 سال
2,024,880 ریال
1 سال
.company
960,960 ریال
1 سال
960,960 ریال
1 سال
960,960 ریال
1 سال
.email
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
.band
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
.life
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.space
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
.toys
5,199,480 ریال
1 سال
5,199,480 ریال
1 سال
5,199,480 ریال
1 سال
.watch
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.world
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.zone
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.date
1,716,000 ریال
1 سال
1,716,000 ریال
1 سال
1,716,000 ریال
1 سال
.download
1,716,000 ریال
1 سال
1,716,000 ریال
1 سال
1,716,000 ریال
1 سال
.media
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.bio
7,018,440 ریال
1 سال
7,018,440 ریال
1 سال
7,018,440 ریال
1 سال
.digital
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.family
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
.group
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
.shop
1,115,400 ریال
1 سال
3,843,840 ریال
1 سال
3,843,840 ریال
1 سال
.works
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.today
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
.store
6,263,400 ریال
1 سال
6,263,400 ریال
1 سال
6,263,400 ریال
1 سال
.games
2,024,880 ریال
1 سال
2,024,880 ریال
1 سال
2,024,880 ریال
1 سال
.photos
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
.cloud
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
.services
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.credit
10,210,200 ریال
1 سال
10,210,200 ریال
1 سال
10,210,200 ریال
1 سال
.xyz
343,200 ریال
1 سال
1,407,120 ریال
1 سال
1,407,120 ریال
1 سال
.video
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
.site
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.plus
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.online
3,998,280 ریال
1 سال
3,998,280 ریال
1 سال
3,998,280 ریال
1 سال
.gift
2,196,480 ریال
1 سال
2,196,480 ریال
1 سال
2,196,480 ریال
1 سال
.help
3,208,920 ریال
1 سال
3,208,920 ریال
1 سال
3,208,920 ریال
1 سال
.press
7,636,200 ریال
1 سال
7,636,200 ریال
1 سال
7,636,200 ریال
1 سال
.team
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.vip
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.wiki
3,088,800 ریال
1 سال
3,088,800 ریال
1 سال
3,088,800 ریال
1 سال
.blog
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.tech
5,508,360 ریال
1 سال
5,508,360 ریال
1 سال
5,508,360 ریال
1 سال
.show
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
3,226,080 ریال
1 سال
.it
858,000 ریال
1 سال
858,000 ریال
1 سال
737,880 ریال
1 سال
.live
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
.news
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
2,471,040 ریال
1 سال
.agency
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
2,179,320 ریال
1 سال
.top
343,200 ریال
1 سال
1,081,080 ریال
1 سال
1,081,080 ریال
1 سال
.green
7,790,640 ریال
1 سال
7,790,640 ریال
1 سال
7,790,640 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains