مشکل باز نشدن سایت هایی که از cloudflare استفاده میکنند.

دوشنبه ، ۵ خرداد ۱۳۹۹

طی ماه های اخیر مشکل باز شدن سایت های دارای SSL که از پروتکل https استفاده میکنند و از cloudflare به عنوان سرویس DNS در حالت protection استفاده میکنند از طریق اینترنت ایران گزارش شده است، متاسفانه علت این مشکل مشخص نشده است و با توجه به بررسی بیشتر این مشکل برای همه سایت ها نیز مشاهده نمیشود و بصورت کاملا تصادفی می باشد، حتی ممکن است برخی از ISP های اینترنتی قابل مشاهده باشند اما از برخی دیگر امکان دسترسی به سایت وجود نداشته باشد. با توجه به تخصیص تصادفی سرورهای cloudflare، این مورد ممکن است برای کلیه سایتها و کلیه درخواستها نیز رخ ندهد.

با توجه به اینکه استفاده از سرویس cloudflare ممکن است باعث بروز مشکل در باز شدن سایت شما از داخل کشور شود، پیشنهاد سرورستاپ این است که تا زمان رفع کامل مشکل از این سرویس استفاده نکنید.